Valuta

Här hittar du information om valuta och forex samt en fungerande valutaomvandlare

Annonser
FrånTill
Annonser

Valutaomvandlare

En valutaomvandlare är ett smidigt verktyg för att konvertera olika valutor med hjälp av en valuta calculator, även kallad valuta converter eller valuta konverterare. Vår valuta omvandlare klarar att omvandla nästan alla valutor som finns. Annars kan du prova Forex valuta eller valutaomvandlare nordea.

I en ekonomi avses en valuta vara ett allmänt accepterat bytesmedel. Dessa är vanligtvis de mynt och sedlar från en viss regering, som omfattar de fysiska aspekterna av en nations penningmängd. Den andra delen i en nations penningmängd består av bankmedel, som kan överföras med hjälp av betalkort eller andra former av överföring av pengar. Sätt in pengar och valutan är pengar i den mening att båda är acceptabelt som ett betalningsmedel.  direkt utbyte av råvaror så som ädla metaller, pälsar, spannmål mm i tidiga mänskliga samhällen ledde till den första mynt hanteringen i tidiga civilisationer.

Fram till modern tid användes vanligen ädla metaller som guld eller silver för att behålla varans värde. Dock är nästan alla moderna monetära system baserade på nödmynt. Vanligtvis förklarar en regering sin valuta (inklusive sedlar och mynt utgivna av centralbanken) att vara lagliga betalningsmedel, vilket gör det olagligt att inte acceptera det som ett medel för återbetalning av skulder, både offentliga och privata.  I stora moderna ekonomier som till exempel i USA eller euroområdet, är pengar mest elektroniskt.

Fluktuationer i valutakurserna

En marknads bestämda växelkurser ändras när värdet på en av de två valutorna förändras. En valuta kommer att stärkas när efterfrågan är större än tillgången. Det skriver av när efterfrågan är mindre än utbudet. Folk kommer fortfarande att ha pengar, men de föredrar att ha sin förmögenhet i en annan form, t.ex i en annan valuta.
Ökad efterfrågan på den ena valutan är antingen en ökad efterfrågan på pengar, eller en ökad spekulation kring efterfrågan på pengar.

Affärsmarknadens efterfrågan på pengar har hög korrelation med verksamhets graden i landet, bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsättningsnivåer. Ju fler människor som inte är anställda, desto mindre befolkningsmängd som spenderar pengar på varor och tjänster. Centralbankerna har vanligtvis lite svårt att anpassa den tillgängliga penningmängden till efterfrågan på pengar i affärstransaktioner.
Det är svårt för en centralbank att anpassa penningmängden till den spekulativa efterfrågan på pengar.

De försöker dock att göra detta genom att ändra räntorna. En investerare kan välja att köpa valuta euro om avkastningen (dvs. räntor) är tillräckligt hög. Ju högre räntorna förväntas vara i ett land, desto större efterfrågan på den nationella valuta. Det har hävdats att valutaspekulation kan förhindra verklig ekonomisk tillväxt, speciellt eftersom stora valutaspekulanter medvetet kan driva värdet på en valuta nedåt genom att sälja den på marknaden för att tvinga centralbanken att köpa valuta för att hålla den stabil.

Det gäller främst de fasta växelkursregimer där centralbanken har sagt att den kommer hålla valuta på en viss nivå, men det kan också uppstå när marknaden förväntar att centralbanken kommer att ingripa på marknaden för att förhindra att nedgången i valutans värde sjunker ytterligare. Om centralbanken ingriper, kan spekulanten köpa tillbaka den valuta från banken till ett lägre pris, stänga positionen och ta resultatet.

När människor väljer vilken valuta de ska sitta på, är de också oroliga för om den kommer att hålla värdet i framtiden. En valuta tenderar att falla i värde om landets inflation är högre, om landets produktion förväntas falla eller om ett land präglas av politisk osäkerhet. När president Vladimir Putin avfärdade regeringen den 24 Februari 2004 minskade värdet av ryska rubel. När Kina tillkännagav planer för den första rymdfärden ökade värdet för den kinesiska yuan.

Tidiga valutor

Valuta utvecklades från två grundläggande innovationer som båda inträffade under 2000 f.kr. Från början var pengar en form av kvitto för spannmål som lagrades i ett särskilt tempel i Sumer i forntida Mesopotamien, och senare i Egypten.

Detta första steg av valuta, där metaller har använts för att representera och symbolisera värdet på råvaror, låg till grund för handeln i över 1500 år. Men i en tid då det inte fanns något säkert ställe att förvara pengar, kollapsade systemet. Handeln kan bara nå så långt som trovärdigheten för den militära styrkan, men i slutet av bronsåldern hade dock en rad fördrag etablerat en säker passage för handlarna runt östra Medelhavet sp, spred sig från minoiska Kreta och Mykene i nordväst till Elam och Bahrain i sydost.

Även om det inte är känt så tror man att tackor av koppar, som producerats på Cypern kan ha fungerat som en valuta. Man tror att ökningen av piratkopiering och räder i samband med bronsålderns kollaps, möjligen berodde på sjöfarare som förde detta system för handel till ett slut. Det var först med återinförandet av feniciska handeln i nionde och tionde århundradet f.Kr. som man såg en återgång till välståndet.

Uppkomsten av verkliga mynt kom möjligen först i Anatolien med Krösus av Lydia och därefter hos grekerna och perserna. I Afrika har många olika former av värde använts bland annat pärlor, tackor, elfenben, olika former av vapen, boskap, ockra och andra oxider från jorden och så vidare. Manilla ringarna i Västafrika var en av de valutor som används från 1500-talet för att köpa och sälja slavar. Afrikansk valuta är fortfarande känd för sin mångfald, och på många ställen är det fortfarande byteshandel som gäller.

MyBuddys Länkkatalog